ТЕСТ

СЛОВНИК 

Verben (Дієслова)

backen пекти brauchen потребувати
bekommen отримувати bezahlen оплачувати
bestellen замовляти essen їсти
erzählen розповідати kennen знати
kochen варити mögen хотіти, бажати
nehmen брати trinken пити

Nomen (Іменники)

Alkohol, m алкогольні напої Messer, m ніж
Apfel, m яблука Milch, f молоко
Brot, n хліб Mineralwasser, n мінеральна вода
Brötchen, n булочка Eis, n морозиво
Ei, n яйце Reis, m рис
Fisch, m риба Schinken, m шинка
Flasche, f пляшка Schokolade, f шоколад
Fleisch, n м’ясо Soße, f соус
Kaffee, m кава Zwiebel, f цибуля
Kartoffel, f картопля Kilo, n кілограм
Käse, m сир Kuchen, m пиріг
Adjektive (Прикметники)
billig дешевий satt ситий
bitter гострий sauer кислий
dunkel темний scharf гострий
fantastisch фантастичний stark сильний
fett жирний süß солодкий
frisch свіжий trocken сухий
groß великий typisch типовий
Adverbien (Прислівники)
abends щовечора nachmittags післяобіду (кожного дня)
besonders особливо natürlich звичайно
danach після цього nur тільки
dann тоді oben вгорі
fast майже oft часто
ganz цілком so так
gern охоче überall скрізь
morgens щоранку zuerst спочатку
Funktionswörter (Службові слова)
alle всі pro на
als ніж viel багато
doch все-таки, однак welcher? котрий?
etwas дещо zu до