Тема 6: Розпорядок дня.  

 

 

ТЕСТ

СЛОВНИК

aufwachen прокидатися
r Montag понеділок
r Dienstag вівторок
r Mittwoch середа
r Donnerstag четвер
r Freitag п’ятниця
r Morgen, – ранок
arbeiten працювати
bedeuten означати
aufräumen прибирати
besuchen відвідувати
duschen приймати душ
bleiben залишатися
r Abend, -e вечір
einschlafen засинати
gehen йти
helfen допомагати
packen пакувати
sollen мусити, бути зобов’язаним
stehen стояти
Geschichte, f історія
arm бідний
dick товстий
erkältet простуджений
gebrochen зламаний
gefährlich небезпечний
gesund здоровий
gleich рівний, однаковий
heiß гарячий
bestimmt певно, визначено
bloß тільки
einmal одного разу
genau точно
häufig часто
höchstens щонайбільше, в крайньому разі
lange довго
ander- інший
so viel настільки
über про, над
ein bisschen трохи
Sport treiben займатись спортом
zum Beispiel наприклад